Logo
Header text
ЖУРИ

Александър Грозев

БИОГРАФИЯ

Професор Александър Грозев е завършил кинознание. Автор е на множество материали по
проблемите на киното и анимацията. Има публикации във Великобритания, Германия, Русия,
Македония, Украйна и т.н. Канен е за член на журитата на редица международни
кинофестивали.
Професор Грозев е бил изпълнителен директор на Националния филмов център,
представител на България в борда на програма МЕДИА и в ръководството на Европейската
филмова промоция (EFP).
Преподава в Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” и
Югозападния университет „Неофит Рилски“. Изнасял е лекции в САЩ, Полша, Германия,
Русия, Украйна. Автор е на 10 книги по история и теория на киното.