Logo
Header text
ЛОКАЦИЯ I

Сити Марк Арт Център

София, бул. “Янко Сакъзов” №30

 

www.cmart.info

 

Сити Марк Арт Център е уникална среда за специални събития. Тук историята среща технологичните новости. Място в абсолютния център на столицата, което носи аристократичния дух на Стара София.

ЛОКАЦИЯ II

Национална Художествена Академия, факултет за приложни изкуства

бул. „Цариградско шосе“ №73, София 1113

 

WWW.NHA.BG

 

Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 г. след подписването на Указ от княз Фердинанд. С този акт в София е положено началото на едно от най-старите висши учебни заведения в страната. В делото по създаването на днешната Академия се открояват имената на ред видни творци и учени, сред които Константин Величков, Иван Мърквичка, Иван Шишманов, Антон Митов и Борис Шац. 

Днес някогашното рисувално училище се нарича Национална художествена академия, която продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници  в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството (в образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и образователната и научна степен „доктор”).